توجه : بیننده محترم این یک سایت تبلیغاتی عمومی و مربوط به فروشندگان مختلف است و در هر کالا یا صفحه ای از سایت اگر کوچکترین مشکل یا تخلفی مشاهده نمودید لطفاً مراتب را از طریق لینک « گزارش تخلف » اطلاع دهید تا در اسرع وقت پیگیری و با فرد متخلف برخورد شود و کالا و توضیحات وی نیز حذف شود و در صورت نیاز مشخصات فرد متخلف به مراجع قانونی ذیصلاح اعلام شود.
از همکاری شما در جهت سالم سازی فضای کسب و کار اینترنتی صمیمانه متشکریم


جستجوبازه قيمت :
~   تومان  

گروه محصولات

  محصولات تصادفي

  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

  آموزش جامع ریاضی و آمار

  كد كالا: edu1003
  قیمت: 38,000 تومان

  آموزش جامع ریاضی و آمار

  امتياز اين محصول
  0 امتياز

  شماره پروانه انتشار نرم افزار : 042080 - 00282 - 8

  مباحث آموزش جامع ریاضی و آمار به تفصیل :

  مباحث آموزش لیزرل

  درباره نرم افزار،تحلیل های پایه
  متغیرهای پنهان،ترسیم نمودار مسیر
  دستور Data Screening
  توزیع برنولی،معرفی و ترسیم نمودارها
  Bar Chart،نمودار دایره ای
  نمودار Histogram،نمودار پراکنشی
  نمودار ماتریس پراکنشی بر پایه چند متغیر
  3D Bar Chart،Box&Whisker Plot
  مدل های چند سطحی خطی، غیر خطی
  مدل های خطی عمومی
  توزیع Poisson و Multinomial
  مباحث آموزش اِستَتا
  درباره نرم افزار، مدیریت داده ها، ویرایش داده ها
  دسترسی به مشخصات ساختاری داده ها
  اختصاص برچسب ها به مقادیر دلخواه متغیرها
  توصیف آماری ساده از متغیرها
  تحلیل های پایه، آمار استنباطی
  آزمون مقایسه میانگین، ارتباط بین متغیرها
  نگاهی به چند نمودار ، رگرسیون خطی و غیر خطی
  Logistic Regression
  تحلیل جدول واریانس،ترسیم و تحلیل انواع نمودار
  نمودار پراکنشی با خط رگرسیون درجه 2
  نمودار خطی،  نمودار ماتریس پراکنشی
  نمودار هیستوگرام  ، ترسیم نمودار تلفیقی
  نمودار جعبه ای ، نمودار میله ای
  نمودار ناحیه ای ، نمودار نوع Contour
  تحلیل های پیشرفته،شبیه سازی مقادیر گمشده
  متد شبیه سازی مونت کارلو(دستورmi estimate)
  تحلیل تناظر ، تحلیل عاملی ، تحلیل بقا
  مدلسازی معادله ساختاری
  Weibull Regression
  رگرسیون روی عرض از مبدأ
  نگاهی به نمودارهای سری زمانی
  مباحث آموزش مینی تب
  آشنایی کلی با Minitab، داده ها و پارامترهای آماری
  نمایش داده های کیفی:Bar Chart,Pie Chart,Pareto Chart
  کد گذاری :  عددی به عددی , عددی به متنی
  نمودار استخوان ماهی  Fish Bone Diagram، نمودار پراکنش
  نمایش داده های کمی، بافت نگار  Histogram
  انواع نمودار شاخه و برگ،نمودارهای کنترل  Control Chart
  تجزیه و تحلیل کارآیی فرآیند Process-Capability Analysis
  آزمون فرض   Test Of Hypothesis، گراف طرح خطی  Line Plot
  گراف طرح توزیع احتمال Probability Distribution Plot
   مباحث آموزش اس.پلاس
  درباره نرم افزار، مدیریت داده ها، تحلیل های پایه
  توزیع اعداد تصادفی بر پایه توزیع یکنواخت،محاسبه مقدار احتمال
   محاسبه مقدار تابع چگالی،محاسبه چندک ها، دستور Mean
  محاسبه دامنه مقادیر، واریانس ریشه دوم، چولگی و کشیدگی
  دستور Summery،رسم نمودار هیستوگرام دو متغیر
  نمایش مشاهداتی خاص وابسته به شرطی دلخواه
  چک کردن وضعیت برازش مدل،بررسی بهینه بودن ونبودن مدل، نمایش خط برازش
  تحلیل و بررسی خروجی، تحلیل های استنباطی،استنباط آماری بر پایه یک و یا چند نمونه
  رسم نمودارهای هیستوگرام،جعبه ای،تابعی و پراکنشی
  Wilcoxon Signed-Rank Test
  F Test for Variace equality Welch Modified Two-Sample t-Test
  رسم نمودارهای خطی برای ارتباط بین دو متغیر،آزمون فرض استقرار صفر
  Kendall’s Rank Correlation Tau،Chi-Square Goodness of Fit Test
  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
  Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
  رگرسیون،مدلسازی مبتنی بر رگرسیون، رگرسیون چند گانه،دستور Summery
  بررسی دیداری ماتریس پراکنشی،برازش رگرسیون عادی، برازش رگرسیون robust
  مقایسه نموداری،رسم نمودارهای جعبه ای متغیرهای مستقل
  با گروه بندی روی متغیرهای وابسته،تحلیل واریانس و کاربرد آن
  رسم نمودار میانگین نمونه ای، رسم نمودار تشخیصی،تحلیل hexbin
  تحلیل واریانس معکوس متغیر پاسخ ، مقایسه چند گانه، تحلیل های پیشرفته
  تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، بررسی نمودار زمان بقا
  مباحث آموزش آر
  درباره نرم افزار، مدیریت داده ها،فراخوانی داده ها از پرونده خارجی
  دستور read.Table ، دستور  read.DIF،دستور read.CSV ،
  دستور ftable،دستورread.mtb،دستور read.s،دستورread.Spss
  انواع داده ها ، تحلیل های پایه، بررسی انواع نمودارهای
  هیستوگرام،جعبه ای،پراکنشی،ساقه و برگ و ...
  Shapiro_Wilk Test،One_Sample Kolmogorov_Smirnov Test
  Welch Two Sample T_Test
  Two Sample T_Test،Wilcoxon rank sum Test
  مدلهای خطی و غیر خطی و  برازش خطی عمومی
  مدلهای برازش غیر خطی،رگرسیون کمترین مربعات
  بررسی نمودارهای تشخیص و کمینه مربعات غیر خطی
  تحلیل های پیشرفته،تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی
  تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی برای داده های سانسور شده
  تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی برای مشاهداتی با پاسخ صفر
  تحلیل همبستگی دو سویه چند متغیره،استاندارد ضرایب همبستگی
  مباحث آموزش اِستَتیستیکا
  درباره نرم افزار،آغاز کار با نرم افزار،مدیریت  متغیرها
  آشنایی با پنجره تحلیل،تحلیل های پایه
  بررسی پنجرهای Basic Statistics، Descriptive Statistics
  GRM Multiple Regression،Multiple Linear Regression
  پنجره Multiple Regression Results،Residual Analysis
  تحلیل های ناپارامتری ، تحلیل نوع 2*2 Tables
  تحلیل نوعComparing Two Dependent Samples
  تحلیل نوعComparing Two Independent Samples
  تحلیل نوعObserved versus expected
  تحلیل نوعCorrelations Speaman,Kendall Tau ,Gamma
  تحلیل نوع Vomparing Multiple Indep Samples
  آمار صنعتی،طرح آزمایش ها ،کنترل کیفیت،تحلیل روند
  تحلیل نوعMixture designs an triangular surfaces
  Multiple SUSUM Chart،Pareto Chart Analysis
  مدل های خطی و غیر خطی و غیر خطی و  مدل رگرسیون خطی
  رگرسیون COX،تفسیر روند سری،تحلیل طیفی(تحلیل فوریه)
  تحلیل های پیشرفته،تحلیل آماری چند متغیره،تحلیل خوشه ای
  تحلیل تناظر(تحلیل تکمیلی)،تحلیل نوعGage Linearity،کاهش بُعد

  مشخصات:

  قیمت : 380.000 ریال

  نسخه : 1

  سال تولید : 1396

  نوع لوح فشرده : CD

  تعداد لوح فشرده : 6 عدد

  مدت زمان آموزش : 25 ساعت

  سبک آموزش : مالتی مدیا

  نرم افزار : دارد

  برچسب محصول